Thursday, October 15, 2009

falha, échouer, ausfallen, ontbreek, αποτύχετε...

...fail.